Calculator teorema lui Pitagora

Calculați lungimile laturilor sau aria unui triunghi dreptunghic folosind teorema lui Pitagora.

Triunghi dreptunghic
Rezultat:
Calcule:
Se așteaptă intrarea...

Introduceți lungimile fiecărei laturi a triunghiului dreptunghic, determinați unitatea și calculați lungimile celorlalte laturi și aria triunghiului. Pe lângă rezultate, calculatorul arată și procesul detaliat de calculare a lungimii unei laturi date și a aria triunghiului.

Formula de calcul

  • a = Lungime laterală (a)
  • b = Lungime laterală (b)
  • c = Lungimea ipotenuzei (c)
Lungime laterală (a):

Pentru a afla lungimea laturii a, calculați rădăcina pătrată scăzând lungimea ipotenuzei c la pătrat și lungimea laturii b la pătrat.

$$ a = \sqrt{c^{2} - b^{2}} $$
Lungime laterală (b):

Pentru a afla lungimea laturii b, calculați rădăcina pătrată scăzând lungimea ipotenuzei c la pătrat și lungimea laturii a la pătrat.

$$ b = \sqrt{c^{2} - a^{2}} $$
Lungimea ipotenuzei (c):

Pentru a calcula lungimea ipotenuzei c, calculați rădăcina pătrată a rezultatului adunării lungimii laturii a la pătrat și a lungimii laturii b la pătrat.

$$ c = \sqrt{a^{2} + b^{2}} $$
Zona triunghiului dreptunghic (A):

Pentru a găsi aria unui triunghi dreptunghic, împărțiți rezultatul înmulțirii laturii a și b cu 2.

$$ A = \dfrac {ab}{2} $$