Calculator de diagonală a unui pătrat

Calculați diagonala pătratului pentru lungimile laturilor date în unitatea selectată.

Diagonala pătratului
Rezultat:

Formula de calcul

Pentru a calcula diagonala pătratului, înmulțiți lungimea laturii cu rădăcina pătrată a două.

Diagonala pătratului = a * √2 = a√2
  • a - Lungime laterală

Exemple

Lungime laterală (a) Diagonala pătratului (d)
4 cm 5,66 cm
12 cm 16,97 cm
80 cm 1,13 m
120 in 14,14 ft