Calculator pentru rotunjirea numerelor

Introduceți un număr, specificați numărul de zecimale și o metodă și vedeți numărul rotunjit.

Rezultat:
Se așteaptă intrarea...

Exemple

Număr Zecimale Metoda rotunjirii Rezultat
12.43123 2 A rotunji 12.44
7.45 1 Rotunjiți un număr de la jumătate în sus 7.5
7.45 1 Rotunjiți numărul peste jumătate 7.4
5.99 0 Rotunjiți în jos 5