Calculator al ariei unui pătrat

Calculați aria pătratului în funcție de lungimea introdusă a laturii sau diagonalei.

Suprafața pătratului
Rezultat:

Formula de calcul

Suprafața pătratului = 2a = a * a
  • a - Lungime laterală
Suprafața pătratului = d2 / 2
  • d - Lungime diagonală

Exemple

Lungime laterală (a) Lungime diagonală (d) Suprafața pătratului
7 cm 9.9 cm 49 cm2
200 m 282,84 m 0,04 km2
50 ft 70,71 ft 2500 ft2