Calculator mediu ponderat

Calculați o medie ponderată din notele sau numerele școlare introduse și ponderile acestora.

Introduceți valorile (de exemplu, notele școlare) și ponderile acestora:
Greutate
Greutate
Greutate
Rezultat:

Pentru a utiliza calculatorul de medie ponderată, introduceți notele sau numerele școlare și ponderile acestora. Dacă doriți, adăugați mai multe câmpuri sau eliminați-le pe cele de care nu aveți nevoie. După introducerea datelor, apăsați butonul „=" și calculatorul va calcula media ponderată și va afișa suma greutăților și calculelor.

Medie ponderată

Media ponderată vă permite să calculați media valorilor cu ponderi diferite. Cu cât este mai mare ponderea unei valori, cu atât va avea un impact mai mare asupra mediei finale.

Pentru a calcula o medie ponderată, adună fiecare număr înmulțit cu greutatea lui. Apoi împărțiți rezultatul obținut la suma tuturor greutăților.

Formula de calcul

  • x = Valoare
  • w = Greutate
Medie ponderată = (x1 * w1 + x2 * w2 + ...) / (w1 + w2 + ...)

Exemplu

Calculați media ponderată pentru numerele: 3, 2, 4 cu ponderi: 5, 4, 1.

Medie ponderată:

(3 * 5 + 2 * 4 + 4 * 1) / (5 + 4 + 1)
= (15 + 8 + 4) / 10
= 27 / 10
= 2.7


Vezi si: