Calculator median

Introduceți numere separate prin virgulă și calculați mediana, media aritmetică, suma minimă, maximă și totală.

Rezultat:

Pentru a calcula mediana, sortați numerele în ordine crescătoare. Mediana este numărul din mijlocul setului impar. În cazul unei mulțimi cu un număr par de numere, mediana este media aritmetică a celor două numere din mijloc.

Exemple

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Median: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Median: (12 + 20) / 2 = 16


Vezi si: