Calculator de medie aritmetică

Calculați media aritmetică pe baza datelor introduse.

Rezultat:

Formula de calcul

Pentru a calcula media aritmetică, adăugați toate valorile împreună și împărțiți suma lor la cantitatea lor.
Media aritmetică = (x1 + x2 + ... + xn) / n

Exemple

Valori Calcule Media aritmetică
2, 4 (2 + 4) / 2 = 6 / 2 = 3 3
5, 5, 4, 2, 5 (5 + 5 + 4 + 2 + 5) / 5 = 21 / 5 = 4.2 4.2
12, 100, 60, 1000 (12 + 100 + 60 + 1000) / 4 = 1172 / 4 = 293 293

Vezi si: