Calculator modul

Calculați rezultatul modulo pentru numerele date.

mod
Rezultat:

Pentru a calcula modulo, introduceți numerele în câmpurile corespunzătoare. Calculatorul ar trebui să prezinte automat rezultatul, precum și să arate calculele care pot fi verificate.

Exemple

Număr Rezultat
8 mod 3 2
10 mod 5 0
125 mod 17 6

Vezi si: