Calculator de temperatură

Convertiți valorile între unitățile comune de temperatură (grade Celsius, grade Fahrenheit, grade Kelvin, grade Rankine).

Rezultat:

Formula de calcul

Conversia se realizează folosind formule matematice care variază în funcție de unitățile de temperatură.

Conversie Celsius în Fahrenheit:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Conversie Celsius în Kelvin:
[K] = [°C] + 273.15
Conversie Rankine în Celsius:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Conversie Fahrenheit în Celsius:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Conversie Fahrenheit în Kelvin:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Conversie Fahrenheit în Rankine:
[°R] = [°F] + 459.67
Conversia Kelvin în Celsius:
[°C] = [K] - 273.15
Conversie Kelvin în Fahrenheit:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Conversia Kelvin în Rankine:
[°R] = [K] * 9/5
Conversie Rankine în Celsius:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Conversie Rankine în Fahrenheit:
[°F] = [°R] - 459.67
Conversia Rankine în Kelvin:
[K] = [°R] * 5/9

Exemple

Din La
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]