Calculator fracție la procent

Convertiți o fracție într-un procent cu un anumit număr de zecimale.


Rezultat:
Se așteaptă intrarea...

Cum se transformă o fracție într-un procent?

  1. Împărțiți numărătorul fracției la numitorul fracției (de exemplu, 2 ÷ 4 = 0,5).
  2. Înmulțiți rezultatul cu 100 pentru a obține valoarea procentuală (de exemplu, 0,5 × 100 = 50%).

Formula de calcul

Valoare procentuală = Numărător ÷ Numitor × 100

Exemple

Număr Valoare procentuală
5/7 71.43%
12/20 60%
7/2 350%
10/10 100%
3/18 16.67%