Calculator de densitate

Calculați densitatea din greutatea și volumul introduse în unitățile selectate.

Rezultat:

Formula de calcul

Pentru a calcula densitatea, împărțiți masa la volum.

Densitate = Masa ÷ Volum
ρ = m ÷ V

Exemple

Masa (m) Volum (V) Densitate (ρ)
30 kg 7 m³ 4.29 kg/m³
30 kg 7 L 4285,71 kg/m³
50 oz 16 in³ 3,12 oz/in³
50 kg 16 in³ 110,23 oz/in³

Vezi si: