Eliminați spațiile din text

Introduceți textul și eliminați toate spațiile sau numai pe cele care se repetă.


Rezultat:

Exemple

Text Metoda aleasă Textul generat
Lorem Ipsum Eliminați toate spațiile din text LoremIpsum
Lorem    Ipsum Convertiți mai multe spații în spații unice. Lorem Ipsum

Vezi si: