Calculatorul legii lui Ohm

Calculați cu ușurință tensiunea, curentul, rezistența sau puterea folosind legea lui Ohm.

Introduceți două valori cunoscute pentru a calcula restul:
V
A
Ω
W

Formula de calcul

  • V - Voltaj
  • I - Curent electric
  • R - Rezistenţă
  • P - Putere
V = I * R
V = P / I
V = √(P * R)
I = V / R
I = P / V
I = √(P / R)
R = V / I
R = P / I2
R = V2 / P
P = I * V
P = R * I2
P = V2 / R

Exemple

Voltaj Curent electric Rezistenţă Putere
5 V 12 A 0,416 Ω 60 W
10 V 30 A 0,33 Ω 300 W
8,33 V 60 A 0,138 Ω 500 W