Calculator de modificare procentuală

Calculați cu câte procente a crescut sau a scăzut valoarea dată.

Rezultat:
%

Formula de calcul

Modificare procentuală = (Număr 2 - Număr 1) / Număr 1 * 100

Exemple

Număr 1 Număr 2 Modificare procentuală
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Vezi si: