Calculator de comparare a fracțiunilor

Comparați fracții și zecimale și vedeți care dintre ele este mai mare, mai mică sau egală între ele.

?
Rezultat:
Se așteaptă intrarea...

Pentru a compara fracții, introduceți-le în câmpurile corespunzătoare și apăsați butonul „Calculați”.

Exemple

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Explicaţie:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Explicaţie:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Explicaţie:

$$ 4 = 4 $$


Vezi si: